UAFHÆNGIGT KONSULENT OG RÅDGIVNINGSFIRMA. INDENFOR PROJEKTUDVIKLING - EJENDOMME - BYGGERI
 


 
Kompetencer
Forretningsområder
Vision / Mission / Etik
Hvem er vi
Inspiration til besøgende
Nyheder
Samarbejdspartnere
Referencer

 

Forretningsområder

Konsulent / rådgiverydelser der kan tilbydes rettet mod F. eks.: Ejendomsselskaber / ejendomsejere / ejendomsinvestorer / projektudviklere /kuratorer/ bygherrer (offentlig/privat) /entreprenører etc.
(Ejendomstyper: erhverv/butikker, indkøbscentre, boliger, mikset anvendelse, produktion/ lager.)

Ejendommens 3 faser

Ejendomsprojekter:

 • Projektudvikling / Projektvurdering / Projektstyring / Prissætning / afkastberegning.
 • Renoveringer, ombygninger, modernisering, udvidelser, etc.
 • Ejendommens geografiske og infrastrukturelle muligheder, aktuelle brugere nu samt i fremtiden.
 • Brugeridentifikation samt behov.

Projekt og/eller byggestyring:

 • Praktisk projektgennemførsel fra A-Z (total, hoved eller fagentreprise)
 • Entreprise samt rådgiverkontrakt indgåelser etc.
 • Overordnet tilsynsfunktion
 • Tidsplanlægninger
 • Økonomistyringer
 • Kvalitetssikring, Afleveringer, mangel samt garantigennemgang

Ejendommens status og anvendelse:

 • Ejendommens udviklingspotentiale / optimering med tilhørende budget.
 • Ejendommens planmuligheder iht. kommuneplan, lokalplan, etc.
 • Anvendelsesmuligheder, m2 udnyttelse, optimering, etc.
 • Parkeringer, kælderarealer, tagetagearealer, etc.

Ejendommens optimering (lejerforhold):

 • Optimering af, erhvervslejemål, salgsarealer, lager, pulterrum, parkeringer, beboerlejemål.
 • Moderniseringer og øvrige muligheder.

Ejendomsdrift:

 • Ejendomsbesigtigelse.
 • Ejendommens nuværende og operationelle drift videreføres.
 • Ejendommens aktuelle drift vurderes / bedømmes.
 • Optimering og effektiverting af ejendommens drift.
 • Reviderede driftsaktiviteter med tilhørende budgettering.
 • Ejendommens fremtidssikrede vedligeholdelse.
 • Udskiftninger samt nyinvesteringer.
 • Risikovurdering (aktiviteter med budget).
 • Forsikringsforhold gennemgås/optimeres.
 • BBR verifikation if. Ejendommens fysiske fakta.

Ejendoms salg/køb:

 • Inhouse ejendomsvurdering.
 • Kortfattet faktuel bygningsbeskrivelse.
 • Strategiplanlægning, etc.
 • Kundemålrettet markedsføring med baggrundsmateriale.
 • Mæglerstyring med tilhørende samarbejdsindgåelse.
 • Prissætning og afkastberegning / salgs / købs forhandlinger.

 

 "Den bedste kan begå
en bommert.

Men bliver man ved
er man en dummert"

Piet Hein

Print vis udskrift
getAdobeReader