UAFHÆNGIGT KONSULENT OG RÅDGIVNINGSFIRMA. INDENFOR PROJEKTUDVIKLING - EJENDOMME - BYGGERI
 


 
Kompetencer
Forretningsområder
Vision / Mission / Etik
Hvem er vi
Inspiration til besøgende
Nyheder
Samarbejdspartnere
Referencer

 

Vision / Mission / Etik

Vision: (hvad vil vi)

Vores vision er at skabe æstetik samt positiv livsværdi for menneskers dagligdag i ejendomme eller bygværker som vi har medvirket til at udvikle, bygge samt sætte i funktion.

Der fokuseres med social og realistisk tankegang mod ejendomsprojekter der giver mening samt inspiration for menneskers daglige trivsel og kreative udfoldelser.

Vi vil med naturlig realisme også gerne kunne skabe økonomisk merværdi for vore kunder samt for vort firma.

 Mission: (hvorfor er vi her)

Vi arbejder målrettet mod inspiration, udfordring samt tilfredshed for vore kunder og brugere der har/får tilknytning til ejendomme, byggebranchen samt ejendomsdriften vi med vort virke har haft med at gøre.

Vi skaber bæredygtige, økonomisk langsigtede og overskuelige løsninger for vore kunders investeringer samt aktiviteter indenfor vore udvalgte forretningsområder.

Etik: (hvordan vi vil være)

Redelighed

En opgave fordrer nødvendige faglige og kapacitetsmæssige kompetence for opgavens løsning. Betingelser skal fra start afklares med kunden og os selv, omkring ydelserne der skal præsteres. For hvem, hvornår, hvordan og for hvor meget. Opstår der problemer, som medfører at opgaven ikke kan løses som forudsat, tager vi kontakt til kunden og aftaler nødvendige justeringer.

Loyalitet

Vi påtager os opgaven, hvis der er sikkerhed for dens gennemførelse kan ske med loyalitet overfor kunden, så forhold til andre aftagere og partnere etc. aftalemæssigt samt overskueligt er på plads. Opstår der forhold, der måtte drage vores loyalitet i tvivl, orienterer vi herom, og sikrer at samarbejdet fortsat er efter fælles forståelse.

Gennemskuelighed

En kunderelation skal fra start aftales og gensidigt belyses grundigt i relation til relevante forhold. Vi overdrager kun løsning af opgaver, dele heraf samt øvrige opgaverelevante oplysninger efter forudgående aftale herom.

Fortrolighed

Vi opretholder fortrolighed med oplysninger og forhold af forretningsmæssig betydning for opgavens løsning. Yderligere informationer vi måtte modtage via/omkring kunden frigives kun efter aftale herom med mindre lovgivningen fordrer noget andet.

Tavshedspligt

Vi bevarer tavshedspligt i relation til en opgave. Tavshedspligten gælder før, under samt efter fuldført opgave.

Tavshedspligten omfatter kunden, arbejdets indhold, vilkår og øvrige oplysninger, som er omfattet af privatlivets fred.

"At håbe mer
end håbeligt.

Er næsten mer
end tåbeligt"

Piet Hein

Print vis udskrift
getAdobeReader