UAFHÆNGIGT KONSULENT OG RÅDGIVNINGSFIRMA. INDENFOR PROJEKTUDVIKLING - EJENDOMME - BYGGERI
 


 
Kompetencer
Forretningsområder
Vision / Mission / Etik
Hvem er vi
Inspiration til besøgende
Nyheder
Samarbejdspartnere
Referencer

 

Nyheder

Her og nu:

I lyset af finans-, ejendoms-, bankkrise-, osv. retter vi her og nu fokus mod nødlidende ejendomme/ejendomsprojekter, byggeprojekter eller ejendomsselskaber.

Omkring nødlidende ejendomme eller nødlidende projekter kan der gå rigtig store værdier tabt (og endog meget hurtigt) hvis der ikke som det første i processen foreligger et situationsoverblik hos beslutningstager. Via dette overblik kan der tages stilling til den øjeblikkelige fremtid for ejendommen/ejendomsprojektet kombineret med beslutning vedrørende potentielt og uudnyttet potentiale for den aktuelle ejendom.

Denne situations bestemte og tilpassede undersøgelse kan vi hurtigt og fleksibelt hjælpe Dem med.

Vi skriver ikke alen lange og dyre konsulentrapporter, men udstyrer dem med et kort, overskueligt, konkret overblik.

Vi kan også give Dem en økonomisk status for projektets her og nu værdi samt et kvalificeret bud på investeringsbehovet for at opnå det fulde udbytte af ejendommens muligheder eller projekters potentialer.

Ligeledes giver vi Dem et godt overblik over investeringen med liggetiden samt afkast hvis aktiviteten tænkes gennemført.

Konklusionen kan selvfølgelig også være at man hurtigst muligt skal afhænde ejendommen og indkassere her og nu værdien. Dette kan fornuftsmæssigt så være konklusionen i stedet for at lade markedets usikkerhed råde. Man bevarer derved, og selv i tide, muligheden for ved egen kraft og uden ekstern indblanding at kunne trække den kendte streg i sandet.

Er De ejendomsejer, et ejendomsselskab, projektejer eller kurator (for f.eks. ejendomsselskaber, ejendomme eller udviklingsprojekter) så tag endelig kontakt til os for et gensidigt og uforpligtende møde omkring mål, midler, ønsker og muligheder.

"Det sværeste ved
at gøre gode forretninger
er at afstå fra de dårlige"

Simon Spies

Print vis udskrift
getAdobeReader